Říkáme jim první nebo dětské zoubky, zubaři mluví o dočasném chrupu. V běžném jazyce hovoříme také o „mléčných zubech“. Ale jaký původ má tento výraz?

media_58b705b90e9f5_dentdelait-bebe.jpg

Vysvětlení je více…

Původ výrazu „mléčné zuby“ je předmětem četných debat. Nabízí se dvě vysvětlení. Podle prvního z nich se tyto zuby nazývají „mléčné“, protože se prořezávají, zatímco matka ještě své dítě kojí. Podle jiné domněnky se tak nazývají prostě proto, že jsou bělejší než trvalý chrup. 

Všichni mají pravdu!

Obě vysvětlení jsou podložena. Připomeňme ještě, že k růstu zoubků dochází zpravidla mezi 6. a 33. měsícem života, což je období, kdy je mléko a mléčné produkty důležitou součástí stravy miminka. 

Druhé vysvětlení je rovněž podloženo prokázanou skutečností. Dočasný chrup je totiž bělejší než trvalý chrup díky jeho anatomické a fyziologické odlišnosti. Odstín jejich korunky je světlejší a jejich tenčí zubní sklovina vyvolává dojem, že je velmi bílá.

Přihlaste se, abyste si mohli uložit kalendář prvních zoubků
a další obsah na míru.

Moje údaje :

Moje dítě :

Osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím registračního formuláře, budou zpracovány pouze za účelem zřízení Vaší registrace potřebné pro zajištění přístupu do neveřejné části webových stránek, kde se nachází interaktivní kalendář prvních zoubků. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, máte mimo jiné právo přístupu ke svým údajům a právo na jejich opravu, právo na blokování nesprávných osobních údajů nebo právo na jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování výše uvedených práv ve vztahu k Vašim údajům se můžete kdykoliv obrátit na společnost BOIRON, a to buď písemně na adresu uvedenou na těchto webových stránkách, nebo prostřednictvím tohoto kontaktu: admin@boiron.cz

Přihlaste se, abyste si mohli uložit kalendář prvních zoubků
a další obsah na míru.

×