• Před podáním přípravku si umyjte ruce.
  • Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal

1- Otevřete hliníkový sáček

2- Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.

3- Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.

4- Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.

5- Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.